Lidt om os og hvad vi tror

Vi er en gruppe troende som ikke går på kompromis med Bibelens principper og evangeliets lære. Vi tror, at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for altid (Hebr 13:8). Han er opstået og lever den dag i dag. En levende Gud.

Når vi mødes om søndagen og har fællesskab omkring Ordet (Bibelen), oplever vi ofte hvordan Helligånden (Gud) tager over for at lede os derhen hvor Han selv vil. Da giver vi slip på vores egen vilje og lader Ham forme os i Sine hænder. Ingen ved hvor vinden kommer fra og hvor den går hen (Joh 3:8). Vi stoler på Hans Ord og følger Ham og ingen anden. 

Vi tror, at Bibelen er Guds Ord, skrevet af mænd inspireret af Helligånden. Den samme Helligånd, som er lovet til os efter dåben i Jesus Kristus navn (ApG 2:38).

Bibelen er vores absolut. Via Bibelen og de åbenbaringer Gud giver os gennem sit Ord, brænder vi efter at give dette glædens budskab videre til andre, som kan tage imod den levende Gud set i lyset for i dag (Luk 19:10).

Vi tror på, at Gud bygger Sin kirke på åbenbaring af Sit Ord, Kristus selv. Som mand og kone er ét, tror vi, at også vi skal blive ét med Kristus. For at vi kan blive ét med Ham, har Han givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere, for at forme Sin Brud efter Hans billede  (Ef 4:11-12).

Vi tror, at når Han har åbenbaret sig for os, skal vi blive som Ham (1. Joh 3:2). Vi breder os over alle 5 tjenester for at føre enhver frem som fuldkomment i Kristus, så Han kan tage bolig i hver enkelt af os. Uden Hans Hellige Ånd kan vi hverken se eller komme ind i Guds rige (Joh 3:3-5). Vi lader os derfor lede af Ånden og ikke af nogen menneskeskabt organisation.

Hvis du bor på Bornholm eller er kommet på besøg, er du mere end velkommen til at kikke forbi til en kop te og fællesskab omkring Bibelen. Se kontaktoplysningerne nedenfor.

 

Bibelstudie via Zoom

 Vi mødes fysisk på Bornholm, men du kan også være med via Zoom. Er dette ikke nok, er der også mulighed for at være med på Zoom til føromtalte kirke i New Zealand. Disse møder foregår på engelsk og går i dybden af Bibelens mysterier. 

Vores mål er ikke kun at være Ordets hørere, men også Ordets gørere, og se sig selv som en del af Bibelen. At blive et med Kristus, for at vi ved den samme Ånd som oprejste Kristus fra døden, også kan oprejse os til evigt liv med Ham.

 

Kontakt

Vi er indtil videre blot en lille husmenighed, men hvor to eller tre er samlet er Gud i vores midte. Hvis du har lyst til fællesskab omkring Ordet eller bibelstudier over Zoom, kan du kontakte os for mere information på tlf. 23 23 01 30 eller via kontaktformularen.

Gud velsigne dig