Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid.